واکاوی تطبیقی منبعیت خبر واحد در حوزه احکام و تفسیر قرآن از دیدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه

2 استادیار گروه حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه، قم

چکیده

بحث از منابع تفسیر قرآن از زمان‌های گذشته مورد توجه مفسران و قرآن‌پژوهان بوده است. در این میان، «منبعیت خبر واحد معتبرِ غیرمحفوفِ به قرائن» به‏ دلیل عدم قطعیت مفاد آن، معرکه آراء و أنظار دانش‌مندان گذشته و حاضر می‏باشد. آن‏چه در این نوشتار مورد توجه نگارنده قرار گرفته، تبیین دیدگاه فقیه اصولی و قرآن‌پژوه معاصر آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی بوده که به روش نقلی توصیفی به تبیین و تحلیل آن پرداخته شده است. در نوشتار حاضر، این حقیقت روشن می‌شود که آیت‌الله فاضل از میان قائلانِ به حجیت مطلق خبر واحد و منکرانِ مطلق حجیت آن، دیدگاه میانی را در تفسیر تمام گونه‌های آیات قرآن می‌پذیرد و آن را با روش اجتهادی اصولی به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌ها