شماره یازدهم پاییز و زمستان 1398  مورخ 01//98/10 چاپ شد و بارگزاری شد

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه فرمائید. با تشکر

دوفصل‌نامه علمی پژوهشی علوم حدیث تطبیقی

صاحب‌امتیاز: جامعة المصطفی العالمیة

محل انتشار: مجتمع آموزش عالی قرآن و حدبث

مدیرمسئول: محمدحسین بهرامی

سردبیر: مهدی رستم نژاد

چاپ: انشارات المصطفی

 

نکات مهم:

1- "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

2- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد

هیئت تحریریه

محمد فاکر میبدی / استاد تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

مهدی رستم نژاد / دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

محمد رضا ستوده‌نیا / دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

احمد عابدی / دانشیار کلام دانشگاه قم

حسین علوی مهر / دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

محمدحسین بهرامی / استادیار علوم حدیث جامعه المصطفیa العالمیه

محمدکاظم رحمان ستایش / استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

علی نصیری/ استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علم و صنعت ایران

این مجله با همکاری علمی مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی و موسسه پژوهش های قرآنی المهدی سامان یافت

شماره جاری: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-218 (سال ششم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1398) 

3. اعتبار سنجی خبر واحد در فقه و تفسیر، با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی

صفحه 47-66

محمد حسین بهرامی؛ عباس مقدادی داودی؛ مهدی مقدادی داودی


9. معناشناسی روایی، چیستی و مبانی اعتبار

صفحه 147-168

علی راد؛ حامد دهقانی فیروزآبادی


12. تحلیل بر تواتر حدیث إنما الأعمال بالنیات

صفحه 199-218

نصره باجی؛ مصطفی عباسی مقدم؛ قاسم بستانی؛ پرویز رستگار جزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث)

شاپا چاپی
26765292
شاپا الکترونیکی
2676-6892