شماره دوازدهم بهار و تابستان 1399  مورخ 15//99/06 چاپ شد و بارگزاری شد

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه فرمائید. با تشکر

 

عنوان نشریه

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

صاحب امتیاز

جامعة المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول

محمد حسین بهرامی

سردبیر

مهدی رستم نژاد

زبان نشریه

فارسی (چکیده انگلیسی)

نظم انتشار

دوفصل‌نامه

شاپای چاپی

2676-5292

شاپای الکترونیکی

2676-6892

محل انتشار مجله

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، قم، ایران

سال آغاز انتشارمجله

1393

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

بلی

هزینه انتشار مقاله

دارد

قالب مقالات

pdf

رتبه علمی

علمی – پژوهشی

روش ارجاع دهی

APA

نوع داوری

داوری بدون نام و حداقل دو داور

زمان داوری

یک الی چهار ماه

درصد پذیرش مقالات

%23

نوع انتشار

چاپی و الکترونیکی

سایت مجله

www.Journals.miu.ac.ir

ارایانامه مجله

 hadithtatbiqi@imam.miu.ac.ir

نکات مهم:

1- "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

2- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد

هیئت تحریریه

محمد فاکر میبدی / استاد تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

مهدی رستم نژاد / دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

محمد رضا ستوده‌نیا / دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

احمد عابدی / دانشیار کلام دانشگاه قم

حسین علوی مهر / دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

محمدحسین بهرامی / استادیار علوم حدیث جامعه المصطفیa العالمیه

محمدکاظم رحمان ستایش / استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

علی نصیری/ استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علم و صنعت ایران

این مجله با همکاری علمی مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی و موسسه پژوهش های قرآنی المهدی سامان یافت

شماره جاری: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-304 (دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1399) 

5. واکاوی کارکرد روایات تفسیری در مجمع البیان

صفحه 103-122

سمیه صیادی؛ نیکزاد عیسی‌زاده؛ عباس کریمی


6. تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث «لا تناجشوا»

صفحه 123-144

حسین خاکپور؛ عزیزاله ناروئی ملوسان؛ محمد حسین موسوی


8. بررسی احادیث تأثیر سوره‌‌ها در درمان بیماری‌های جسمی

صفحه 169-192

محمد علی رضایی اصفهانی؛ احمد مرادخانی؛ حسن رضا رضایی


9. تحلیل انتقادی مبانی قرآن‌بسندگی در ‌شبۀ قارۀ هند

صفحه 193-214

محمد تقی دیاری بیدگلی؛ عزت اله مولایی نیا؛ باب اله محمدی نبی کندی


10. تحلیل قرآنی مفهوم ولایت در حدیث غدیر

صفحه 215-238

علی حسن‌بگی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمد تیموری


12. بررسی تطبیقی روایی فقهی حدیث « لاضرر» در اثبات خیار غبن

صفحه 259-282

محمدتقی قبولی درافشان؛ مصطفی شریفی؛ محمد رضا علمی سولا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
26765292
شاپا الکترونیکی
2676-6892

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان