شماره‌های پیشین نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، سال هشتم، شماره 14،بهار و تابستان 1400 ش، ص 9-401

 

تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 132
تعداد نویسندگان 222
تعداد مشاهده مقاله 34,927
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19,745
نسبت مشاهده بر مقاله 264.6
نسبت دریافت فایل بر مقاله 149.58

 

عنوان نشریه

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

صاحب امتیاز

جامعة المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول

محمد حسین بهرامی

سردبیر

مهدی رستم نژاد

زبان نشریه

فارسی (چکیده انگلیسی)

نظم انتشار

دوفصل‌نامه

شاپای چاپی

2676-5292

شاپای الکترونیکی

2676-6892

محل انتشار مجله

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، قم، ایران

سال آغاز انتشارمجله

1393

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

بلی

هزینه انتشار مقاله

دارد

قالب مقالات

pdf

رتبه علمی

علمی – پژوهشی

روش ارجاع دهی

APA

نوع داوری

داوری بدون نام و حداقل دو داور

زمان داوری

یک الی چهار ماه

درصد پذیرش مقالات

%11 در سال 1400

نوع انتشار

چاپی و الکترونیکی

سایت مجله

www.pht.journals.miu.ac.ir

ایمیل مجله pht.journals@miu.ac.ir

نکات مهم:

1- "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

2- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد

 

این مجله با همکاری علمی مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی و موسسه پژوهش های قرآنی المهدی سامان یافت

شماره جاری: دوره 8، شماره 15، بهمن 1400، صفحه 1-487 

تأثیر اعتقاد به توحید در تولید در بیانیۀ گام دوم از منظر امام علی(ع)

صفحه 54-82

10.22034/pht.2022.6456

نیره احمدی گرکانی؛ محسن خوشفر؛ علی اکبر خدامیان آرانی؛ میثم فرهنگیان


تبار شناسی علوم پزشکی از منظر احادیث

صفحه 226-244

10.22034/pht.2022.6463

حسن رضا رضایی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ احمد مرادخانی


هندسۀ علوم حدیث با تأکید بر تأسیس «فلسفۀ حدیث» به مثابۀ دانش نوین

صفحه 245-273

10.22034/pht.2022.6464

سیدعلی سیداف؛ عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی مهریزی؛ محمد علی رضایی اصفهانی


حق حیات حیوانات از منظر روایات

صفحه 274-295

10.22034/pht.2022.6465

فریده اصغری؛ احمد مرادخانی؛ سید حسن عابدیان


تحلیل روایات نهی از احتجاج قرآنی با خوارج

صفحه 401-425

10.22034/pht.2022.6474

مصطفی عباسی مقدم؛ سید محمد موسوی؛ سید امیر الیاس موسوی


اصطلاح‌شناسی «صحیح الحدیث»

صفحه 467-487

10.22034/pht.2022.6477

فریبا رضازاده کهنکی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


ابر واژگان