شماره دوازدهم بهار و تابستان 1399  مورخ 15//99/06 چاپ شد و بارگزاری شد

لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه و دستورالعمل نرخ نامه چاپ مقالات، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع را ملاحظه فرمائید. با تشکر

 

 

 

عنوان نشریه

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

صاحب امتیاز

جامعة المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول

محمد حسین بهرامی

سردبیر

مهدی رستم نژاد

زبان نشریه

فارسی (چکیده انگلیسی)

نظم انتشار

دوفصل‌نامه

شاپای چاپی

2676-5292

شاپای الکترونیکی

2676-6892

محل انتشار مجله

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، قم، ایران

سال آغاز انتشارمجله

1393

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

بلی

هزینه انتشار مقاله

دارد

قالب مقالات

pdf

رتبه علمی

علمی – پژوهشی

روش ارجاع دهی

APA

نوع داوری

داوری بدون نام و حداقل دو داور

زمان داوری

یک الی چهار ماه

درصد پذیرش مقالات

%23

نوع انتشار

چاپی و الکترونیکی

سایت مجله

www.Journals.miu.ac.ir

رایانامه مجله

 hadithtatbiqi@imam.miu.ac.ir

نکات مهم:

1- "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE )می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

2- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد

هیئت تحریریه

محمد فاکر میبدی / استاد تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

علی نصیری/ استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی رستم نژاد / دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

محمد رضا ستوده‌نیا / دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

احمد عابدی / دانشیار کلام دانشگاه قم

حسین علوی مهر / دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفیa العالمیه

محمدحسین بهرامی / استادیار علوم حدیث جامعه المصطفیa العالمیه

محمدکاظم رحمان ستایش / استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

این مجله با همکاری علمی مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی و موسسه پژوهش های قرآنی المهدی سامان یافت

شماره جاری: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-401 (پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، سال هشتم، شماره 14،بهار و تابستان 1400 ش، ص 9-401) 

6. شا خصه‌ های فقه الحدیثی‌ امام‌ رضا‌ (ع)

صفحه 168-194

محمود کریمی؛ رامین اژدری؛ سید محمد هادی موسوی بیوکی


7. معناشناسی روایت احمرین از منظر فریقین

صفحه 195-212

محسن خوشفر؛ حسن حسن زاده؛ باقر ریاحی مهر


12. اعتبارسنجی احادیث شهر ری

صفحه 300-325

طلعت حسنی بافرانی؛ اشرف براتی ریزی


14. بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

صفحه 351-373

علی شریفی؛ صدیقه سادات مرتضوی فر؛ محمد علیمحمدی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان