تماس با ما

 ارتباط با نویسندگان محترم از طریق تماس با شماره 09056729520  و فقط در ساعات ذیل امکان پذیر خواهد بود.

شنبه ها از ساعت 8 الی 11

دوشنبه ها از ساعت 8 الی 11

چهارشنبه ها از ساعت 8 الی 11