بر اساس نویسندگان

ا

ب

ت

ج

چ

خ

د

  • داودی، لاله [1] استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  • داودی، لیلا سادات [1] دانش‌پژوهش سطح ۴ رشته تفسیر تطبیقی حوزه علمیه فاطمه الزهرا اصفهان
  • دهقانی فیروزآبادی، حامد [1] طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث در پردیس فارابی دانشگاه تهران

ر

ز

س

ش

ص

ط

ف

ق

گ

  • گودرزی، جواد [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم

م

و