اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 243
تعداد پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش 87
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 56

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 34844
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19698
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 316 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 5 روز
درصد پذیرش 18 %