اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 276
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 88
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 65

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 97
تعداد مشاهده مقاله 15744
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9559
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 15 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 119 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 95 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 34 %