اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 228
تعداد پذیرش 68
تعداد عدم پذیرش 66

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 85
تعداد مشاهده مقاله 7372
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5459
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 123 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 30 %