اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 323
تعداد پذیرش 94
تعداد عدم پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 73

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 112
تعداد مشاهده مقاله 24886
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12555
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 13 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 105 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 29 %