اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 239
تعداد پذیرش 68
تعداد عدم پذیرش 72

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 85
تعداد مشاهده مقاله 8428
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6278
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 17 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 28 %