درباره نشریه

درباره نشریه:

  • تبعیت از قوانین CC   :   این اثر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد .
  • نوع  داوری: دوسو ناشناس.
  • مشابهت یابی: تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می­گردد.
  • زمان داوری:  حداکثر 8 هفته (دو ماه).
  • نوبت‌ چاپ: دو فصلنامه .
  • زبان مجله: فارسی  و انگلیسی(چکیده) .
  • نمایه در نمایه های علمی :  بلی .
  • حوزه  تخصصی: علوم حدیث تطبیقی

عنوان نشریه

پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی

صاحب امتیاز

جامعة المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول

محمد حسین بهرامی

سردبیر

مهدی رستم نژاد

زبان نشریه

فارسی (چکیده انگلیسی)

نظم انتشار

دوفصل‌نامه

شاپای چاپی

2676-5292

شاپای الکترونیکی

2676-6892

محل انتشار مجله

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث، قم، ایران

سال آغاز انتشارمجله

1393

دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

بلی

هزینه انتشار مقاله

دارد

قالب مقالات

pdf

رتبه علمی

علمی – پژوهشی

روش ارجاع دهی

APA

نوع داوری

داوری بدون نام و حداقل دو داور

زمان داوری

یک الی چهار ماه

درصد پذیرش مقالات

%23

نوع انتشار

چاپی و الکترونیکی

سایت مجله

www.Journals.miu.ac.ir

ارایانامه مجله

 hadithtatbiqi@imam.miu.ac.ir