راهنمای نویسندگان

دستورالعمل نرخ‌نامه چاپ  مقالات  از تاریخ 1399/10/15

1-  پرداخت هزینه مقالات علمی پژوهشی

الف) نویسندگان خارج از جامعه المصطفی:

 هزینه ارزیابی 200هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 1/000/000 تومان مجموعا؛ 1/200/000 تومان

 ب)  نویسندگان مدعو جامعه المصطفی و طلاب علوم دینی خارج از جامعه المصطفی:

  هزینه ارزیابی 200هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 700هزار تومان؛ مجموعا 900هزار تومان

  ج)  نویسندگان داخلی جامعه المصطفی(اعضای هیئت علمی و اساتید همکار و طلاب)، هیئت تحریریه و همکاران مجله:

هزینه ارزیابی 100هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 500هزار تومان مجموعا 600هزار تومان

   2-   هزینه چاپ مقاله علمی ترویجی در مجله به میزان  600هزار تومان می‌باشد. که طبق بند الف، ب و ج  تقسیم و تغییر می­ نماید.

 3-   هزینه ارزیابی پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می گردد. و هزینه چاپ پس از تأیید نهایی داوران پیش از ارسال مقاله جهت چاپ دریافت می گردد.

4-   تمامی مبالغ می بایست از طریق IDP به آدرس  http://IDPay.ir/hadith که متعلق به نهاد جامعه المصطفی و مجتمع عالی قرآن و حدیث می­باشد واریز گردد و عکی فیش واریزی به همراه اصل مقاله ارسال گردد.

5-      جهت پرداخت هزینه مقاله اینجا  http://IDPay.ir/hadith کلیک کنید.

6-    جهت دریافت شیوه‌نامه نگارش مقالات کلیک کنید.

7-     مجله در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است. مهم

8-    جهت دریافت فرم تعهدنامه  و فرم تعارض منافع کلیک کنید.(فرم تعارض و فرم تعهد نامه توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله ارسال شود.)