راهنمای نویسندگان

الف) دستورالعمل نرخ‌نامه  چاپ  مقاله در مجله علمی – پژوهشی « پژوهش­نامه علوم حدیث تطبیقی»

1-      پرداخت هزینه مقالات مجله علمی پژوهشی علوم حدیث تطبیقی

-          الف) نویسندگان خارج از جامعه المصطفی:

 هزینه ارزیابی 150 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 650 هزار تومان مجموعا؛ 800 هزار تومان

-          ب)  نویسندگان مدعو جامعه المصطفی و طلاب علوم دینی خارج از جامعه المصطفی:

  هزینه ارزیابی 150 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 450 هزار تومان؛ مجموعا 600 هزار تومان

-          ج)  نویسندگان داخلی جامعه المصطفی هیئت تحریریه و همکاران مجله:

هزینه ارزیابی 150 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 250 هزار تومان مجموعا 400 هزار تومان

2-      هزینه ارزیابی پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می گردد. و هزینه چاپ پس از تأیید نهایی داوران پیش از ارسال مقاله جهت چاپ دریافت می گردد.

3-      جهت پرداخت هزینه مقاله اینجا  http://IDPay.ir/hadith کلیک کنید.

ب) تکمیل فرم تعارض و فرم تعهد نامه

فرم تعارض و فرم تعهد نامه توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله ارسال شود.

 

فرم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا

 فرم تعهد نامه

نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله

 

 

اینجانب: (نام نویسنده مسئول)

نویسندة مسئول مقاله: (عنوان مقاله)

 

گواهی و تعهد می­نمایم که:

  • این مقاله قبلاً در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
  • این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه « علوم حدیث تطبیقی»  ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  • در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است. 
  • این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­اند رعایت شده است.

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول                                              تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم                                             تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم                                            تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده های بعدی                                    تاریخ                             امضاء