راهنمای نویسندگان

                         دستورالعمل نرخ‌نامه چاپ مقالات  از تاریخ1401/01/01

  • پرداخت هزینه مقالات علمی پژوهشی:

الف) نویسندگان خارج از جامعه المصطفی:

 هزینه پذیرش اولیه 100/000هزار تومان و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه ویرایش،ترجمه چکیده و منابع وچاپ مقاله 1/100/000 تومان
مجموعا؛ 1/400/000 هزار تومان

ب)  نویسندگان مدعو جامعه المصطفی و طلاب علوم دینی خارج از جامعه المصطفی:

  هزینه پذیرش اولیه100/000 تومان و هزینه ارزیابی 200/000هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 600/000 هزار تومان؛ مجموعا 900/000هزار تومان

ج)  نویسندگان داخلی جامعه المصطفی(اعضای هیئت علمی و اساتید همکار و طلاب)، هیئت تحریریه و همکاران مجله:

هزینه پذیرش اولیه100/000تومان و هزینه ارزیابی 200/000 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 400/000هزار تومان مجموعا 700/000هزار تومان

  • پرداخت هزینه مقالات علمی ترویجی:

    هزینه پذیرش اولیه100/000و هزینه ارزیابی 200/000هزار تومان و هزینه چاپ نصف مبالغ بالاست که طبق بند الف، ب و ج  تقسیم و تغییر می­نماید.

  • برای صدور گواهی پذیرش مطلق، نصف هزینه چاپ مقاله اخذ می­شود و برای پذیرش همراه با تاریخ چاپ مقاله تمام هزینه اخذ می گردد.

  • ملاک اخذ هزینه بندهای بالا، نویسنده مسول هر مقاله می باشد.

  • هزینه پذیرش اولیه پس از بارگزاری مقاله در سایت و هزینه ارزیابی پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می گردد و هزینه چاپ پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه پیش از ارسال مقاله جهت چاپ دریافت می­گردد.

  • تمامی مبالغ می بایست از طریق IDP به آدرس  http://IDPay.ir/hadith که متعلق به نهاد جامعه المصطفی و مجتمع عالی قرآن و حدیث می­ باشد واریز گردد و عکس فیش واریزی به همراه اصل مقاله ارسال گردد. 

          جهت پرداخت هزینه مقاله اینجا  http://IDPay.ir/hadith کلیک کنید.

 2. شیوه ی نگارش و ارسال مقاله

نویسنده ی محترم لازم است جهت ارسال مقاله، دو فایل در سایت بارگزاری نماید. یک فایل حاوی مقاله بدون نام نویسندگان و دیگری فایل حاوی نام و مشخصات نویسندگان باشد. 

راهنمای ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله

 شیوه‌ نامه نگارش و ارسال مقالات  

 شیوه نگارش مشخصات نویسندگان 

 نحوه ی دریافت کد ارکید

**مهم : مجله در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است. 

3. سایر فرم ها

فرم تعهدنامه 

فرم تعارض منافع

    • فرم تعارض منافع و فرم تعهد نامه توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله ارسال شود.