شاخصه‌های اخلاقی کارگزاران در بیانیۀ گام دوم با تأکید بر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه المصطفی العالمیه

2 طلبه سطح 3کلام اسلامی، موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه (س) بندرعباس

3 بندرعباس.معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران هرمزگان

چکیده

رهبران‌،‌ مسئولان و کارگزاران دولتی و غیردولتی از مهم‌ترین خواص افراد حکومت در نهادینه‌کردن و تقویت اخلاق جامعه‌‌اند. طبق منشور اخلاقی امام علیA در نهج‌البلاغه و بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی‌،‌ رهبر حکومت اسلامی که در رأس کارگزاران و متصدیان امور عامه مردم قرار دارد‌،‌ باید سه اصل مهم اخلاقی عزّت‌،‌ عفّت نفس و ساده‌زیستی که اصول محوری تمام فضایل و مکارم اخلاقی کارگزاران است را دارا باشد. یافته‌‌های پژوهش حاضر که با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با روش و تکنیک اسنادی و بهره‌‌گیری از نهج‌البلاغه و مراجعه به منابع مکتوب دینی و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی سامان یافته است‌،‌ نشان می‌‌دهد که در حوزه اخلاق فردی‌،‌ کارگزاران با خودسازی و ایجاد جامعه بر اساس مبانی اسلام‌،‌ می‌‌توانند تمدن عظیم اسلامی را ایجاد کنند. این امر با خصلت خاص نیرومندی در دین و دوراندیشی کارگزاران محقق خواهد شد. برای هر یک از کارگزاران اعم از نظامیان‌،‌ قضات و داوران‌،‌ مدیران و کارمندان‌،‌ نمایندگان و دبیران‌،‌ بازرگانان و صاحبان صنایع در نهج‌البلاغه و بیانات رهبری‌،‌ مبانی اخلاقی تبیین شده است و رعایت و پایبندی به هر یک از آن‌ها زمینه‌‌ساز تمدن عظمای ولایت و امامت امام عصر (عج) خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical Characteristics of In-charges in the Declaration of the Second Step with Emphasis on Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

 • ali karimpoor qaramaleki 1
 • najmeh ravantab 2
 • Razia Sultan Abbasi Nodoshan 3
1 jqmralmostafa. alaalamiya
2 Fatemeh Masoumeh Higher Education Institute, Bandar Abbas
3 Hormozgan Sisters Seminary Cultural Deputy
چکیده [English]

Leaders, officials, and governmental and non-governmental in-charges are among the most important qualities of government individuals in institutionalizing and strengthening the morality of society. According to the moral charter of Imam Ali (A.S) in Nahj al-Balaghah and the declaration of the second step of the Islamic Revolution, the leader of the Islamic government, who is at the head of the in-charges and workers of public affairs, must have three important moral principles of dignity, chastity and simplicity which are the bases of all morals and virtues of in-charges. The findings of the present study, which is organized by descriptive-analytical research method and by library-based method and technique and using Nahjul Balaghah and referring to written religious sources and statements of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, indicate that in the field of individual ethics, the in-charges can create a great Islamic civilization by building themselves and creating a society based on the principles of Islam. This will be achieved with a special strong character in the religion and foresight of the in-charges. Ethical principles have been explained for each of the in-charges, including the military, judges, managers and employees, representatives and secretaries, businessmen and industrialists in Nahj al-Balaghah, and the statements of the Leader, and observance and adherence to each of them lay the foundation for a great civilization of guardianship and Imamate of Imam Asr (A.S).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics of In-charges
 • Islamic government
 • Nahj al-Balaghah
 • Declaration of the Second Step of the Revolution
 1. فهرست منابع

  1. قرآن‌‌کریم‌،‌ ترجمه‌:‌ ناصر مکارم شیرازی‌،‌ تهران‌: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی‌، ‌ 1380ش.
  2. ابن ‌أبی‌الحدید‌،‌ عبد الحمید بن هبة الله‌،‌ شرح نهج البلاغه‌،‌ قم‌: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی‌‌ ‌‌1404ق.
  3. ابن جوزی‌،‌ یوسف بن قزاوغلی‌،‌ تذکرة الخواص من الأمّة فی ذکر خصائص الأئمة‌،‌ قم‌: منشورات الشریف الرضی‌،‌ ‌ ۱۴۱۸ق.
  4. ابن‌منظور‌،‌ محمد بن مکرم‌،‌ لسان العرب‌،‌ بیروت‌:‌ دار صادر‌،‌ چاپ سوم‌، ‌‌1414ق.
  5. ابن‌میثم بحرانی‌،‌ میثم بن علی‌،‌ شرح ‏نهج‏البلاغه ابن‌میثم‌،‌ ترجمه‌:‌ قربانعلی محمدی‌،‌ علی اصغر نوایی یحیی‌‌زاده‌،‌ مشهد‌:‌ بنیاد پژوهش‌‌های اسلامی آستان قدس رضوی‌،‌ 1391ش.
  6. ارفع‌،‌ کاظم‌،‌ ترجمه‏روان‏ نهج‏البلاغه‌،‌ تهران‌:‌ انتشارات فیض کاشانی‌،‌ 1379ش.
  7. آذرنوش‌،‌ آذرتاش‌،‌ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی براساس فرهنگ عربی ـ انگلیسی هانس ور‌،‌ تهران‌:‌ نشر نی‌،‌ 1379ش.
  8. بهشتی‌،‌ احمد‌،‌ اندیشه سیاسی تربیتی علوی در نامه‌‌های نهج‌البلاغه‌، قم‌:‌ بوستان کتاب‌،‌ ‌ 1386ش.
  9. ثقفى‌،‌ ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال‌،‌ الغارات‌،‌ قم‌: مؤسسه دارالکتاب الاسلامی‌،‌1410‌‌ق.
  10. حاج سید جوادی‌،‌ احمد؛ و دیگران‌،‌ دایره المعارف تشیع‌،‌ تهران‌:‌ شهید سعید محبی‌،‌ ۱۳۸۴ش.
  11. حسینی دشتی‌،‌ مصطفی‌،‌ معارف و معاریف دائره المعارف جامع اسلامی‌،‌ تهران‌:‌ مؤسسه فرهنگی آرایه‌،‌ 1385ش.
  12. حسینی زبیدی‌،‌ محمد مرتضى‌،‌ تاج العروس من جواهر القاموس‌،‌ بیروت‌: دارالفکر‌،‌ ‌ 1414ق.
  13. حکیمى‌،‌ محمدرضا؛ حکیمى‌،‌ محمد؛‌‌ حکیمی‌،‌ على‌،‌ الحیاة‌،‌ ترجمه‌:‌ احمد آرام‌،‌ تهران‌:‌ دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌،‌ 1380ش.
  14. خامنه‌‌ای‌‌‌،‌ ‌‌سیّد علی‌،‌ دسترسی در تاریخ 15/08/1400، khamenei.ir، 1397‌‌‌ش.
  15. خمینى‌،‌ روح‏الله‌،‌ شرح حدیث جنود عقل و جهل‌،‌ تهران‌:‌ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ،‌ چاپ شانزدهم‌،‌ 1395ش.
  16. دلشاد تهرانى‌،‌ مصطفى‌،‌ سیره نبوى منطق عملى‌،‌ تهران‌:‌ دریا‌،‌ چاپ دوم‌،‌ 1383ش.
  17. راغب اصفهانى‌،‌ حسین بن محمد‌،‌ بیروت‌: مفردات ألفاظ القرآن‌،‌ دارالقلم‌،‌ 1412ق.
  18. ستاد فجر انقلاب اسلامی‌،‌ گام دوم انقلاب اسلامی‌،‌ توصیه چهارم‌،‌ عدالت و مبارزه با فساد‌،‌ قم‌:‌ مؤسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی‌،‌ 1400ش.
  19. الشریف سید الرضی‌،‌ نهج‌البلاغه‌،‌ ترجمه‌:‌ محمد دشتی‌،‌ قم‌:‌ مشهور‌،‌ چاپ سیزدهم‌، 1380ش.
  20. طالقانی‌،‌ محمود‌،‌ پرتوى‏ از نهج‏البلاغه‌،‌ تهران‌:‌ سازمان وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی‌،‌ 1374ش.
  21. علیزاده‌،‌ مهدى‌،‌ اخلاق اسلامى مبانى و مفاهیم‌،‌ قم‌:‌ دفتر نشر معارف‌،‌ 1389ش.
  22. قرشى بنایى‌،‌ على اکبر‌،‌ قاموس قرآن‌،‌ تهران‌:‌ دارالکتب الاسلامیه‌،‌ چاپ ششم‌، ‌‌1412ق.
  23. لیثى واسطى‌،‌ على بن محمد‌،‌ عیون الحکم و المواعظ‌ ،‌ قم‌: دارالحدیث‌،‌ ‌ 1376‌‌ش.
  24. مجلسى‌،‌ محمد باقر‌،‌ بحار الأنوار الاجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهارD‌،‌ بیروت‌:‌ مؤسسه الوفاء‌،‌ چاپ دوم‌،‌ 1403‌‌ق.
  25. مطهرى‌،‌ مرتضی‌،‌ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى‌،‌ تهران‌: صدرا‌،‌ 1381ش.
  26. مکارم شیرازی‌،‌ ناصر‌،‌ پیام ‏امام ‏شرح‏ تازه‏ و جامعى‏ بر نهج‏البلاغه‌،‌ تهران‌:‌ دارالکتب الاسلامیه 1375ش.
  27. مکارم شیرازى‌،‌ ناصر‌،‌ اخلاق در قرآن‌،‌ ‌ قم‌: مدرسه الامام على بن ابى‌طالب‌A، ‌ 1377ش.
  28. مهدوى کنى‌،‌ محمد رضا‌،‌ نقطه‌‌هاى آغاز در اخلاق عملى‌،‌ تهران‌:‌ دفتر نشر فرهنگ اسلامى‌،‌ 1384ش.
  29. میر سید هندی نیشابوری‌،‌ حامد حسین‌،‌ عبقات الأنوار فی إمامة الأئمة الأطهار‌،‌ اصفهان‌:‌ کتابخانه امیرالمؤمنین‌،‌ چاپ دوم‌، 1366‌‌ش.
  30. نراقى‌،‌ احمد بن محمد مهدى‏‌،‌ قم‌:‌ معراج السعاده‌،‌ هجرت‌،‌ 1378ش.