تأثیر احسان به والدین در سبک زندگی از دیدگاه حضرت علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل سطح دو حوزه سیدالشهدا علیه السلام

2 استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص

چکیده

نیکی‌کردن به والدین از مهم‌ترین آموزه‌‌‌های اخلاقی دین اسلام و از اثر بخش‌‌ترین عبادات در کسب رضای خداوند است. سپاسگزاری از پدر و مادر در ردیف شکرگزاری از خداوند متعال مطرح شده که نشان از اهمیت آن دارد. آیات قرآن و روایات ائمه(ع) دربارۀ احترام به والدین را از مهم‌ترین تکالیف الهی دانسته و به انجام آن امر کرده‌ و آثار مادی و معنوی برای آن ترسیم نموده‌اند. شناخت آثار احسان به ‌والدین در متون وحیانی می‌تواند در نقشه ترسیم زندگی و سبک پیشبرد آن، نقش‌ به‌سزایی داشته باشد؛ پس از این جهت ضرورت دارد به این موضوع پرداخته شود. این تحقیق با روش نقلی - وحیانی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای و با پردازش اطلاعات به‌صورت توصیفی ارائه شده و هفت اثر از آثار احسان به والدین از دیدگاه امام علی(ع) در بُعد فردی و خانوادگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که نزول رحمت و وجود نعمت، ظهور محبت، بازگشت خیر کثیر و. . . جزیی از آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Kindness to Parents in Lifestyle from the Perspective of Imam Ali (A.S)

نویسندگان [English]

 • Marjan pour salarizadeh 1
 • seyed haidar tabatabaie 2
1 ‌‌‌‌Graduate level 2The field of Sayyid al-Shuhada (peace be upon him)
2 Assistant Professor, Department of Hadith Sciences, Mustafa University
چکیده [English]

Doing well to one's parents is one of the most important moral teachings of Islam and one of the most effective acts of worship in obtaining God's pleasure. Thanksgiving to parents is mentioned in the line of thanksgiving to God Almighty, which shows its importance. The verses of the Quran and the narrations of the Imams (A.S) about respecting parents are considered as one of the most important divine duties and they have been commanded to do it and have drawn material and spiritual effects for it. Recognizing the effects of benevolence on parents in revelatory texts can play an important role in mapping life and promoting it; therefore, it is necessary to address this issue. This research has been presented by narrative-revelatory method and gathering information through libraries and by descriptively processing information and seven works on being kind to parents from the perspective of Imam Ali (A.S) in the individual and family dimension have been studied and analyzed as the bestowing of mercy and the existence of blessings, the emergence of love, the return of a lot of good deeds, etc. are part of them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Benevolence on Parents
 • Material and Spiritual Blessings
 • Narrations on the Respect for Parents
 1. فهرست منابع

  1. ترجمه قرآن، رضایی اصفهانی، محمد علی و همکاران، نخستین ترجمه گروهی قرآن کریم، قم: دار الذکر، 1384ش.
  2. ‌ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم: نشر اسلامی، چاپ دوم، 1406ق.
  3. احمد بن فارس بن زکریا، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغه، قم: نشر مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.
  4. احمدی، زین‌العابدین، احمدی، حسنعلی، مقام پدر و مادر در اسلام، قم: نشر میثم تمار، چاپ هفتم، 1389ش.
  5. آخوند، سکینه، «گونه‌شناسی تعامل نیکو با والدین از منظر قرآن»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، دوره دوم، شماره دو، بهار و تابستان 1393ش.
  6. آموزگار، محمدحسن، اخلاق و تربیت اسلامی، قم: نشر انجمن اولیا و مربیان، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش.
  7. تیممی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: نشر دارالکتاب اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  8. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت: نشر دارالعلم، چاپ سوم، 1404ق.
  9. دهخدا، علی اکبر، فرهنگ لغت، تهران: نشر دانشگاه تهران: 1372ش.
  10. رضانیای، فریده، گذری، یگانه، افچنگی، فاطمه، علوی، راضیه السادات، «تأثیر احسان به والدین بر عاقبت به خیری فرزندان»، کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، دوره 3، 1396ش.
  11. رضایی، محمدمهدی، «جایگاه صله رحم در فرهنگ اسلامی»، مجله گنجینه، شمارۀ 51، اردیبهشت 1384ش.
  12. سعیدی نیا، ابراهیم، آثار تربیتی احسان به والدین در قرآن و حدیث، قم: انتشارات موعود اسلام، چاپ سوم، 1393ش.
  13. سید رضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه، تحقیق صبحی صالح، قم: هجرت، چاپ اول، 1414ق.
  14. شریفی، محمود، چهل حدیث: والدین، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1379ش.
  15. صرفی‌‌پور، محمدتقی، فواید مهم و سرنوشت‌ساز نیکی به والدین، قم: نشر صرفی‌‌پور، چاپ اول، 1396ش.
  16. طبرسی، فضل بن حسن، نثر اللآلی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌‌‌های اسلامی، چاپ دوم، 1384ش.
  17. عمید، حسن، فرهنگ لغت، تهران: نشر امیرکبیر، 1384ش.
  18. عیناثی، محمد بن محمد، مواعظ العددیه، نشر طلیعه نور، قم: چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
  19. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم: دارالذخائر، چاپ اول، 1410ق.
  20. کلینی، محمد بن یعقوب، الکـافی، ترجمه محمد باقر کمره‌‌ای، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، چاپ سیزدهم، 1421ق.
  21. کوچنانی، قاسمعلی، «اخلاق در نهج‌البلاغه»، مجلهپژوهش‌‌‌های نهج‌البلاغه، شماره 30، پاییز 1389ش.
  22. لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، تحقیق حسین حسنی بیرجندی، قم: نشر مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، چاپ اول، 1377ش.
  23. متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام، کنزالعمال، بیروت: نشر دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1431ق.
  24. مجلسی، محمدباقر، بحـارالانوار الجامعۀ لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1403ق.
  25. محدثی، جواد، چهل حدیث راه زندگی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، چاپ هفتم، 1394ش.
  26. محمدی ری‌شهری، راهنمای محبت، قم: موسسۀ علمى فرهنگى دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، چاپ اول، 1382ش.
  27. محمدی ری‌شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم: نشر مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، 1395ش.
  28. مطهری، مرتضی، یادداشت‌‌‌های استاد مطهری، تهران: نشر صدرا، چاپ اول، 1379ش.
  29. معین، محمد، فرهنگ لغت معین، تهران: نشر زرین، 1381ش.
  30. موحدی، هادی، چهل چلچراغ (چهل چهل حدیث)، قم: نشر ارم، چاپ اول، 1385ش.
  31. نوری، علی، فارسی، سهیلا، «انتظارات سالمندان از فرزندان خود»، مجله سالمندی ایران، دوره 13، شماره سیزدهم، تابستان 1397ش.
  32. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم: نشر آل‌بیت(ع)، 1408ق.