تأثیر اعتقاد به توحید در تولید در بیانیۀ گام دوم از منظر امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری

2 استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی (ص) العالمیه، قم ،ایران

3 گروه علوم حدیث، جامعة المصطفی العالمیه، قم، قم، جمهوری اسلامی ایران

4 دانشجوی دکتری حدیث تطبیقی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

رفتار انسان‌ها، پیوسته پیرو معتقدات و جهان‌بینی آنها صورت می‌گیرد. در جوامع اقتصادی نیز انسان‌ها با توجه به معتقدات و اصول فکری خود تصمیمات اقتصادی گرفته و بر اساس آن رفتار می‌کنند و اقتصاد حاکم بر جوامع نیز جدای از افکار و عقاید آنان نیست. زیربنا و تکیه‌گاه فکری و نظری درباره آموزه‌ها و رفتارهای اقتصادی و جهان‌بینی حاکم بر آن، همان مبانی اعتقادی می‌باشد که موضوع این آموزه‌ها، خداوند متعال و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه است. در این پژوهش آن دسته از آموزه‌های الهی که در رفتارهای اقتصادی انسان در حوزۀ تولید تأثیر دارد که همان اعتقاد به توحید در تولید است، از منظر امام علیA مورد توجه می‌باشد. برای نیل به این مقصود، تأثیر اعتقاد به توحید در تولید با استناد به برخی روایات امام علیA با توجه به بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی بیان گردیده است. در فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم انقلاب، به مسئله اقتصاد به‌عنوان نقطۀ کلیدی و تعیین‌کننده در جامعه اسلامی اشاره شده ‌است. همچنین از مطالعات و بررسی‌های انجام شده در این پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که انسان موحّد در این مکتب در حیطۀ تولید معتقد است که می‌توان با جهت‌دهی به هدف تولید، توجه‌دادن به کار و تلاش در جهت تولید و ایجاد امنیت اقتصادی در تولید به سمت ارزشی‌شدن و بهره‌وری و قاعده‌مند شدن زنان در کار تولید به پیشرفت در زمینۀ تولید رسید. همچنین با ایجاد امنیت در اشتغال و با گسترش اشتغال مولد در تولید، بخش کشاورزی و صنعت و تجارت را توسعه و سروسامان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Belief in Monotheism on Production in the Declaration of the Second Step from the Perspective of Imam Ali (A.S)

نویسندگان [English]

 • Naiereh Ahmadi Garakani 1
 • Mohsen Khoshfar 2
 • Ali Akbar Khoddamian Arani 3
 • meysam farhangian 4
1 Quran and Hadīth University
2 Assistant Professor, Department of Hadith Sciences, Al-Mustafa International University(MIU), Qom, I.R. Iran
3 Hadith Department, Al-Mustafa International University, Qom, Qom, I.R. Iran
4 lecturer of the general department of the Quran and Hadith educational complex, Al-Mustafa international university
چکیده [English]

Human behavior is constantly following their beliefs and worldview. In economic societies, human beings make economic decisions and act according to their beliefs and intellectual principles, and the economy that governs societies is not separate from their thoughts and ideas. The intellectual and theoretical underpinnings of the teachings and behaviors of economics and the worldview that governs them are the same doctrinal foundations that the subject of these teachings is the Almighty God and His attributes, the universe, humans and society. In this study, those divine teachings that have an effect on human economic behaviors in the field of production, which is the same belief in monotheism in production, are considered from the perspective of Imam Ali (A.S). To achieve this goal, the effect of belief in monotheism in production has been expressed by quoting some narrations of Imam Ali (A.S) according to the declaration of the second step of the Islamic Revolution. In the Supreme Leader's order in the declaration of the second step of the revolution, the issue of the economy has been mentioned as a key and decisive point in the Islamic society. Also, from the studies and researches done in this research, it can be concluded that the monotheist human-being in this school in the field of production believes that it is possible to orient the production goal, pay attention to work and strive for production and create economic security in production. The value and productivity and regularity of women in production made progress in production. It also developed and organized the agricultural, industrial and trade sectors by creating security in employment and by expanding productive employment in production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Production
 • Economy
 • Monotheistic Economy
 • Work in Nahj al-Balaghah
 • Declaration of the Second Step of the Revolution
 1. فهرست منابع

  1. قرآن کریم. ترجمه رضایی اصفهانی، محمد علی و همکاران، نخستین ترجمه گروهی قرآن کریم، قم: دار الذکر، 1384ش.
  2. ابن‌أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله‏، شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، محقق و مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل‏، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1404ق.
  3. ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام‏، ‏محقق و مصحح: فیضى، آصف‏، قم: مؤسسة آل البیتD‏، 1385ق.
  4. احمدى میانجى، على‏، مکاتیب الأئمة علیهم السلام‏، محقق و مصحح: فرجى، قم‏، دار الحدیث‏، 1426ق‏.
  5. اربلى، على بن عیسى، کشف الغمة فی معرفة الأئمة (ط- القدیمة) ، محقق و مصحح: رسولى محلاتى، هاشم‏، تبریز: بنى هاشمى، 1381ق‏. ‏
  6. بحرانی، میثم بن علی بن میثم، ترجمه: ‏شرح‏نهج‏البلاغه (ابن‏میثم) ، مترجم: قربانعلی محمدی مقدم ـ علی اصغر نوایی یحیی زاده، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی 1375ش.
  7. جهانیان، ناصر، امنیت اقتصادی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381ش.
  8. حسینی خامنه‌ای، سید علی، کتاب بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی 1397ش.
  9. حمیرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد (ط- الحدیثة) ، ‏محقق و مصحح: مؤسسة آل البیتD، قم، مؤسسة آل البیتD، 1413ق.
  10. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تلخیص و تکمیل: غلامرضا مصباحی و سیدهادی عربی، قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1377ش.
  11. دلشاد تهرانی، مصطفی، تراز حیات، تهران: انتشارات دریا، 1395ش.
  12. دین‌پرور، سید جمال‌الدین، دانشنامه نهج البلاغه، تهران: انتشارات مدرسه، 1394ش.
  13. سید رضی، نهج البلاغه، نسخه صبحی صالح، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  14. طبرسى، فضل بن حسن، نثر اللآلی، ترجمه: شیخى‏، مترجم: شیخى، حمید رضامحقق و مصحح: زبرى قایئنى، محمد حسن‏، ‏مشهد: بنیاد پژوهش هاى اسلامى، 1384 ش.
  15. طهماسبی، کاظم و عبداله اسکندری، روش‌های تولید، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1396ش.
  16. عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی‏، محقق و مصحح: رسولى محلاتى، هاشم‏، تهران: المطبعة العلمیة، 1380ق‏.
  17. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1407ق‏.
  18. مجلسى، محمدباقر بن محمد تقى، بحارالأنوار (ط- بیروت)، ‏محقق و مصحح: جمعى از محققان‏، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق‏.
  19. محمدی ایوانکی، محسن. رضا امرائی، 1398ش، نظام اقتصادی در نهج البلاغه. تهران: چاپ اول، نشر نورعلم.
  20. محمدی، داود ومحسن آیتی، کلیات اقتصاد، تهران: چاپ دوم، نور پردازان، 1378ش.
  21. مدرس وحید، احمد، شرح نهج البلاغه (مدرس وحید) ، قم: احمد مدرس وحید، بی‌تا.
  22. مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ‏محقق و مصحح: مؤسسة آل البیت علیهم السلام‏، قم‏، جلد2، چاپ اول، کنگره شیخ مفید، 1413ق.
  23. مکارم شیرازی، ناصر، جمعی از فضلا، پیام امام امیرالمؤمنینA، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1375ش.
  24. نظری، حسن، کار و تولید، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381ش.