بهداشت دهان و دندان از منظر روایات اهل بیت و علوم جدید

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه

2 دانش‌پژوهش سطح ۴ رشته تفسیر تطبیقی حوزه علمیه فاطمه الزهرا اصفهان

3 استادیار گروه ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

اهل بیت پیامبر اسلامa، آموزه‌های طبی فراوانی دارند که، حاوی شگفتی‌ها و نکات علمی بسیاری می‌باشد. از جمله آنها آموزه‌های بهداشتی و درمانی در موضوع دندانپزشکی است که در این نوشتار، آن آموزه‌ها جمع‌آوری و به روش توصیفی ـ تحلیلی با دانش نوین مقایسه و تطبیق شده و برخی از نکات علمی آنها از نظر دانش دندانپزشکی تبیین گردیده است، به دلیل اینکه کشف واقعیت‌های علمی از روایات اهل بیتb، می‌تواند موجب شناخت برون مذهبی ایشان گردد. برخی یافته‌های نوشتار حاضر این است که اهل بیتb پیشگیری را مقدم بردرمان دانسته و بر مسائل بهداشتی مانند: مزمزه کردن آب در دهان و مسواک زدن تأکید زیادی دارند. در روایات، مسواک با چوب درختی بنام اراک توصیه شده که فواید آن از نظر فیزیکی و با آنالیز فیتوشیمیایی ثابت شده است. برخی مواد طبیعی این گیاه مانند: کلرور سدیم، فلوراید، ویتامین c و ... نقش ویژه‌ای در جلوگیری از پوسیدگی دندان دارند. همچنین برخی خوراکی‌ها از جمله: کندر، سرکه، نمک و کف دریا، انار با پیه و هندوانه ابوجهل از جمله موادی هستند که در روایات توصیه شده و از نظر علم امروز تأثیر آنها در پیشگیری و درمان مشکلات دهان ودندان ثابت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oral and Dental Hygiene from the Perspective of the Traditions of the Ahl al-Bayt (a) and Modern Science

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rezaei Adriani 1
  • Leila Sadat Davoodi 2
  • Laleh Davoodi 3
1 Faculty Member, al-Mustafa International University
2 Student of Comparative Exegesis at Fatimah al-Zahra Seminary, Isfahan
3 Assistant Professor at the Faculty of Restorative Dentistry, Shahid Saduqi Medical University, Yazd
چکیده [English]

Traditions from the Prophet’s progeny include many medical teachings that contain many wonders and scientific points. Among them are doctrines pertaining to health and hygiene as pertains to the subject of dentistry. In this paper, these teachings are compiled and, using a descriptive-analytical analysis, compared to [the discoveries of] modern science. Some of the scientific points contained in these teaching are explained in terms of the science of dentistry, and the discovery of scientific facts from the traditions of the Ahl al-Bayt (a) demonstrates their profound knowledge of extra-religious matters. Some of the findings of the present paper are that the Ahl al-Bayt (a) had a proactive approach to prevention and emphasized on issues of hygiene such as: gargling water in the mouth and brushing teeth. In narrations, brushing teeth with a twig from a tree known as Arak has been recommended and its benefits have been established through physical observation as well as phytochemical analysis. Some of the natural ingredients of this plant, such as sodium chloride, fluoride, vitamin C etc., play a special role in preventing tooth decay. Also, some foods such as frankincense, vinegar, salt and cuttle-bone, pomegranate juice and certain kinds of watermelon are among the ingredients recommended in the narrations and their benefits for the prevention and treatment of oral and dental problems have been established by modern science

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahl al-Bayt (a)
  • dentistry
  • scientific miracle
  • Arak tree
  • medical narrations