ویژگی‌های خروج سفیانی در روایات الغیبه و الفتن

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة

2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم حدیث جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

یکی از مباحث مهم در بحث مهدویت و ظهور قائمf نشانه‌های ظهور است و همچنین یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ظهور خروج سفیانی است. سفیانی، نام مردی جنایتکار است که از شام قیام می‌کند و لشکرهایی  برای کشتن شیعیان به مدینه و کوفه می‌فرستد. نوشتار حاضر در پی مقایسه بین دو کتاب الغیبه نعمانی و الفتن نعیم ابن حماد که قدیمی‌ترین منبع شیعه و اهل تسنن می‌باشد، او معارف مشترک بین این دو منبع و اختصاصی هر کدام در مورد ویژگی‌های سفیانی و کیفیت خروج او را به صورت تطبیقی استخراج نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Rise of Sufyani in the Ghaybah and Fitan Narratives

نویسندگان [English]

  • Seyyed Haidar Tabataba'i Hakim 1
  • Mohammad Qasem 2
1 Faculty member, al-Mustafa International University
2 MSc. in Hadith Sciences, al-Mustafa International University
چکیده [English]

One of the important issues in the discussion on Mahdism and the emergence of the Qāʾim (may the Almighty hasten his reappearance) is the signs of the reappearance [of the Mahdi]. One of the most important signs of the reappearance is the rise of the Sufyānī. Sufyānī is the name of a tyrant who will rise up from Syria and sends troops to Madina and Kufa to kill the Shīʿahs. The present article seeks to compare the two works: al-Ghaybah of al-Nuʿmānī and al-Fiṭan of Naʿīm ibn Ḥammād, which are the oldest Shīʿī and Sunnī sources on the subject respectively, and to investigate the common themes in these two sources as well as the unique features of each in relation to what they offer about the characteristics of Sufyānī and the way he will rise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sufyānī
  • al-Ghaybah
  • al-Fiṭan
  • Nuʿmānī
  • Naʿīm ibn Ḥammād
  • signs of reappearance

 

Sufyānī, al-Ghaybah, al-Fian, Nuʿmānī, Naʿīm ibn ammād, signs of reappearance