نقش علمای شیعه در علم تخریج

نویسنده

چکیده

تخریج یعنی خارج کردن متن‌ها، موضوعات، محتواها، منابع و طرق متعدد حدیث از مصادر آن. این موضوع، ‌ابتدا زیرمجموعه قواعد ‌الحدیث یا درایه ‌الحدیث بوده و اکنون، دانشی مستقل محسوب می‌شود. اهل سنّت در روشمندسازی این دانش، فعالیت‌هایی انجام داده‌اند. عالمان شیعه گرچه در مباحث نظری تخریج اثری تألیف ننموده‌اند، به شیوه‌های مختلف به تخریج احادیث پرداخته‌اند. در این نوشتار، نقش موثر عالمان شیعه در توسعه و برجسته‌سازی فایده‌های دانش تخریج تبیین شده است. فایده این پژوهش، علاوه بر تبیین جایگاه تخریج، شناسایی گونه‌ها و طرق تخریج حدیث است. این نوشتار توانسته با مطالعه و تحقیق آثار حدیثی شیعه، علاوه بر رد شبهه اختصاصی بودنِ دانش تخریج به اهل سنت، نقش مؤثر شیعه در توسعه این دانش را نشان داده و ضمن شناسایی گونه‌های مختلف تخریج به تحلیل و بررسی آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Shia Scholars in the Science of Takhrij

نویسنده [English]

  • Abbas Mahmoudi
چکیده [English]

Takhrīj refers to the extraction of the various texts, subjects, content, sources and chains of transmission of a hadith from its primary sources. The subject of takhrīj used to fall under the rubric of principles of hadith or hadith taxonomy but is now considered an independent field of study. The scholars of the Ahl al-Sunnah have been active in the development of this science. As for the Shīʿa scholars, even though they have not written any theoretical works on takhrīj, they have used a variety of methods to practically carry out the takhrīj of hadith. In this paper, we examine the influential role of Shīʿa scholars in the development and promotion of the science of takhrīj. One of the benefits of this research, aside from clarifying the importance of takhrīj, is identifying the types and methods of the takhrīj of hadith. In this article, through the examination and study of works on Shīʿa hadith, we have been able to not only answer the claim that this science has only been the focus of Sunnī scholars, but have also shown the influential role of Shīʿas in the development of this science. In the process of identifying different types of takhrīj, we have also presented an analysis of each of these types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shīʿa
  • Takhrīj of hadith
  • evaluating hadith