تحلیل فاصله زمانی نگارش منابع حدیثی فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی شروح و آثار پیرامونی منابع حدیثی، تأکیدی بر ضرورت شرح و حل مشکلات فهم احادیث تلقی می‌شود. مروری بر آثار شرح الحدیثی فریقین از وجود تفاوت معناداری در زمان آغاز تألیف چنین آثاری میان شیعه و اهل سنت حکایت می‌کند. بررسی آثار پیرامونی دو اثر مهم حدیثی عامه یعنی «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» از یک سو و «الکافی» و «تهذیب الأحکام» از دیگر سو نشان می‌دهد که عالمان امامی بسیار دیرتر از محققان عامه به نگارش آثار شرح الحدیثی این کتب مهم خود اقدام نموده‌اند، در حالی که این رخداد درباره «نهج البلاغه» اتفاق نیفتاده است. این مقاله در تلاش است با نشان دادن تفاوت موجود، محققان را به بررسی عوامل تأخیر امامیه در نگارش شروح متمایل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Delay in Composition of the Hadith Works of the Two Schools of Thought (Shia and Sunni)

نویسنده [English]

  • Ehsan Sorkhei
چکیده [English]

Studying the commentaries and works related to the hadith corpus is considered part of the process that is necessary in order to understand the complexities of hadith. An overview of the commentaries on hadith written by the two schools of thought in Islam brings to light substantial differences between the dates of commencement of these works between the Shīʿa and Ahl al-Sunnah. A study of texts related to the two primary Sunnī hadith compilations i.e. Ṣaḥīḥ Bukhārī and Ṣaḥīḥ Muslim on the one hand and [the Shīʿī compilations] al-Kāfī and Tahdhīb al-Aḥkām on the other hand reveals that Imami scholars commenced authoring commentaries on these important hadith works much later than their Sunnī counterparts. However, this is not the case when it comes to Nahj al-Balāgha. In this paper, we have attempted to study the factors that led to this difference and explain why the Imamiyya began writing commentaries later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hadith
  • References
  • Shīʿa
  • Sunni
  • Interval
  • Hadith writing