حجیت خبر واحد در مسائل اصول فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم اصول فقه است. از آنجا که اثبات حجیت یک چیز در یک علم، تلازمی حتمی با حجیت آن چیز در دیگر علوم ندارد و همان‌گونه که برخی حجیت خبر واحد را در فقه پذیرفته و در برخی علوم دیگر مانند کلام، تفسیر، اصول فقه نفی کرده‌اند، در این نوشتار تلاش شده تعمیم ادله مطرح شده برای حجیت خبر واحد نسبت به علم اصول فقه بررسی شود و تفاوت میزان دلالت هر کدام از این ادله یعنی قرآن و سنت و عقل و سیره عقلا و ... در خصوص اثبات حجیت خبر واحد در اصول فقه تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Probative Value of Solitary Narrations in Issues Pertaining to Legal Theory

نویسندگان [English]

 • Ahmad Vaezi
 • Saleh Jawad
چکیده [English]

The probative value of solitary reports is one of the important discussions in Islamic legal theory. Since the establishment of probative value for a thing in one science does not necessitate the probative value of the same thing in other sciences, and just as some have accepted the probative value of solitary reports in jurisprudence while negating the same in other sciences like theology, exegesis and legal theory, we have attempted in this paper to study the general evidence provided for the probative value of solitary reports in the domain of legal theory and to classify the evidence in accordance with the level of strength of each of the proofs i.e. Qurʾānic verses, sunnah, reason, the wont of the intelligent etc. in establishing the probative value of these solitary narrations in the field of legal theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hadith
 • solitary report
 • probative value
 • legal theory
 • jurisprudence
دوره 4، شماره 6
فروردین 1396
صفحه 7-25
 • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1395
 • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1396
 • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1396