بررسی دیدگاه قرآنیون در باره رابطه کتاب و سنت

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث و زیر بنای فهم در تفسیر رابطه کتاب و سنت و نوع نگرش به منبعیت قرآن و سنت در فهم آیات و معارف دین است. تفاوت در نوع نگرش نسبت به منبعیت قرآن و حدیث، تأثیرهای مختلفی در افکار به جا می‌گذارد؛ در نتیجه مسلک‌ها و فرقه‌های مختلف فقهی و کلامی به وجود می‌آورد. یکی از این نگرش‌ها قرآن بسندگی در دین است که حامیان این نظریه به «قرآنیون» شناخته می‌شوند. قرآنیون، اصالت را با قرآن می‌دانند و برای سنت و احادیث جایگاه و ارزشی در نظر نمی‌گیرند. قرآن همه آن چیزی که در دین بدان نیاز داریم داراست و به صورت کامل بیان کرده است؛ لذا برای فهم دین احتیاجی به سنت نداریم. اصولاً همه آنچه در سنت بیان شده، در قرآن هست. نقدهای زیادی بر این نگرش وارد است؛ چرا که این نگرش و این دیدگاه ضمن اینکه مخالف با برخی آیات قرآن می‌باشد، با حدیث ثقلین نیز تنافی دارد و اساساً قرآن کتابی است که مباحث فقهی در آن به صورت کلی بیان کرده و جزئیات آن را بر عهده پیامبر اکرم و سنت او نهاده است. در این نوشتار اهم دلایل قرآنیون مطرح شده و به بررسی و نقد آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Quranist View Regarding the Relationship Between the Quran and the Sunnah

نویسندگان [English]

  • Husayn Alawi Mehr
  • Abdullah Jibraili Jaludar
چکیده [English]

One of the most important issues that constitutes the fundamental understanding of exegesis is that of the relationship between the Qurʾān and the Sunnah. The way in which the authoritativeness of the Qurʾān and Sunnah is perceived impacts the understanding of the verses and religious teachings in general. Differences in this perception regarding the authority of these two sources leads to varying effects on the thinking of individuals. As a result, different juristic and theological trends and factions come about. One such view is that of the sufficiency of the Qurʾān for religion. The proponents of this view are known as the “Qurʾānists.” The Qurʾānists consider the Qurʾān to be the primary source of divine guidance and they do not give any importance to the Sunnah and [prophetic] traditions.
They believe that the Qurʾān contains everything that we need in our religion and has explicated everything completely. Thus there is no need for the Sunnah in order to understand the religion. Essentially, they argue that everything that has been explained by the Sunnah is already in the Qurʾān. Many critiques against this view have been put forward. Aside from contradicting some verses of the Qurʾān itself, this view also goes against the tradition of ‘the two weighty things’. In addition, the Qurʾān is fundamentally a book that contains only general legal discussions and the explanation of detailed rulings was left to the Noble Prophet (ṣ) himself. In this article, we will look at the main proofs that they present and critically analyze them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qurʾān
  • Sunnah
  • Qurʾānists
  • the exegetical independence of the Qurʾān