واکاوی عبارت «لیس منا» در احادیث از نظر محدثان فریقین

نویسندگان

چکیده

در مصادر اصلی حدیث فریقین روایاتی وجود دارد که معصومان در آنها از عبارت «لیس منا» (از ما نیست) استفاده کرده‌اند. محدثان فریقین در تفسیر مقصود معصومان از این تعبیر اختلافاتی دارند. در واقع، معنای این عبارت «لیس من شیعتنا» می‌باشد که از سیاق روایات و آیات فهمیده می‌شود. در پاره‌ای از روایات دیگر مصداق تعبیر «منا» شیعیان راستین است. در برخی دیگر از روایات این عبارت به معنای خروج از اسلام آمده است که اسلام در این روایات به معنای تسلیم شدن و پیروی کردن است نه اسلام به معنای اصطلاحی آن. در همه این موارد مقصود اصلی معصومان از این عبارت «ولایتمداری و پیروی کردن از معصومان» است و تفسیر برخی از محدثان اهل سنت از این عبارت مبنی بر «لیس من اخلاقنا و طریقتنا» صحیح نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Phrase “[He] is not from us” in the Traditions of the Infallibles (a) From the Perspective of the Two Schools of Thought

نویسندگان [English]

  • Sayyed Reza Muaddab
  • Muhammad Reza Izzati Fordoi
چکیده [English]

In the original ḥadīth sources of the two schools of thought, Shiʿi and Sunni, there are certain narrations from the infallibles (a) that contain the phrase: laysa minnā (“[He] is not from us”). The ḥadīth scholars of the two schools differ regarding the meaning of this statement of the Infallibles (a). Actually, the meaning of this phrase is: ‘he is not from our Shiʿa’ as understood from the context of the narrations and verses. In some of the traditions, the referents of the phrase “from us” are specifically the righteous Shiʿas. In other traditions this phrase denotes one’s exit from Islam, where ‘Islam’ refers to complete submission [to God] and following [His commandments], not Islam as an established religious tradition. In all these instances, the real purport of the Infallibles’ statement is: ‘loyalty and obedience to the Infallibles (a)’. Thus the interpretation offered by some Sunni ḥadīth scholars that the statement means: ‘it is not from our etiquette or our way’ is incorrect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Not from us
  • true Shiʿas
  • allegory in ḥadīth
  • hyperbole in ḥadīth