کلیدواژه‌ها = شیعه
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تطبیقی نقش آیات عظام خویی و سبحانی در تکمیل مبانی علم رجال

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-41

مهدی اکبر‌نژاد؛ مسعود خوشناموند


2. نقش علمای فریقین ایرانی در گسترش معارف نهج البلاغه (به ویژه «ابویوسف یعقوب بن احمد»)

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-131

محمد هادی امین ناجی؛ زهرا خطیب


3. نقش راویان امامین عسکرین(ع) در گسترش علوم اسلامی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-114

رحمان عشریه؛ فرج اله عباسی


4. نقش مفاخر شیعه در نشر حدیث در «ری»

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-72

جعفر فیروزمندی بندچی؛ زهره نریمانی


5. نقش علمای شیعه در علم تخریج

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-96

عباس محمودی


6. تحلیل فاصله زمانی نگارش منابع حدیثی فریقین

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-50

احسان سرخه‌ای


7. نقش حواء در لغزش حضرت آدم از منظر روایات تفسیری فریقین

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-138

سید مهدی عیسی البطاط


8. نقش اهل‌بیت(ع) در بنیان‌گذاری «علم صحیح» از منظر احادیث فریقین

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-122

سید عبدالحمید ابطحی


9. بررسی مکتوبات منسوب به اصحاب امام علی(ع)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-90

زهرا اخوان صراف